Odvíječe a odměřovače IRO / ROJ

 

Odvíječe a odměřovače využívající přední technologie vedení útku

Luna X3, Chrono X3, XD X3, HD X3, Super Elf G2/X3/HD/GF,

Stella G2, StarG2

Elektronické a ostatní příslušenství

TEC – elektronická brzda ovládaná přímo stavem, extrémní rychlost. Pomáhá vyrovnávat napětí útku. Vhodná pro většinu materiálů.

TEM –  pro odvíječe platformy X2 na stavech vybavených CAN BUS komunikací. Jedná se o automatickou regulaci brzdy TEC nepřetržitou kontrolou napětí útku během tkaní

CAT – doplňková  brzda pro kartáčovou nebo flexní brzdu. Vhodná pro střední či malou rychlost.

TFE6 – útková zarážka pro odvíječe Roj HDX2 – automatická regulace, samostatná citlivost. Dále lze použít pro systém kontroly dvojútků (Panama vazba). Systém může kontrolovat až 8 útků na 4 odvíječích.

T400–útková zarážka pro jehlové stavy.

X2 KNOT DETECTOR – hlídání útkových uzlíků. Lze využít dvěma způsoby:

- zastavení stavu

- dočasné přepnutí na jiný odvíječ v případě, že je stav vybaven CAN BUS komunikací.

Při detekci uzlíku se odvíječ automaticky zastaví dokud se zásoba útku s uzlíkem na navíjecím bubnu tahem tkaniny neodvine. Poté se odvíječ zpět automaticky zapne.

 
 
 
Copyright © D+K trade s.r.o. • Proudly powered by WordPress • Graphic design and theme programmed by Space Orange